Werkwijze

Nieuwe werkvormen voor positieverbetering

IBISS gaat dwars tegen de sombere werkelijkheid in. Door voorbeeldprojecten (pilots) worden nieuwe en uitdagende werkvormen uitgeprobeerd om positieverbetering van de doelgroep voor elkaar te krijgen. Als blijkt dat een aanpak succesvol is, probeert IBISS deze via politieke lobby opgenomen te krijgen binnen de reguliere beleidskaders.

Benadering: Vertrouwen op eigen kracht doelgroepen

IBISS hanteert een holistische aanpak waarin zorg, hulpverlening, educatie en belangenbehartiging hand in hand gaan. Dit houdt in dat mensen in hun totaliteit en in relatie tot hun omgeving worden gezien.

Aangezien IBISS met doelgroepen werkt die steeds weer door de samenleving worden buitengesloten, is een ‘normale’ benaderingswijze vaak niet toereikend. Door voortdurend te investeren in de uitwerking van nieuwe ideeën en werkwijzen probeert IBISS uitsluiting tegen te gaan. Vandaar de benaming “Instituut voor Innovatie”.

IBISS onderscheidt zich van andere organisaties door achtergestelde groepen uit te dagen hun positieverbetering in eigen hand te nemen. Zij is niet bang om daarbij jongeren te betrekken die in een vergevorderd stadium van ontsporing zijn geraakt. IBISS erkent het verlangen tot verandering en groei en vertrouwt daarbij op de eigen kracht van de doelgroepen.

Belangenbehartiging: Werken aan eigen toekomst

Belangenbehartiging is een onlosmakelijk onderdeel van de werkwijze van IBISS. IBISS vindt het belangrijk dat doelgroepen zich daar ook zélf mee bezighouden. Het is een uitdaging de doelgroepen zo te stimuleren dat zij aan de eigen toekomst werken en uiteindelijk als volwaardige burgers deelnemen aan de samenleving. Daarom wordt er binnen alle projecten aan bewustwording gewerkt. Daarnaast worden er educatieprogramma’s ontwikkeld, zoals de cursus Jovens Lideranças voor (potentiële) jonge leiders uit sloppenwijken.

Omdat IBISS haar nieuw ontwikkelde benaderingen binnen forums en raden aan de orde te stelt, wordt er een bijdrage geleverd aan de formulering en vaststelling van nieuw Openbaar Beleid. Hiermee worden ook de belangen van de doelgroep behartigd.

Voor de verdediging van mensenrechten werkt IBISS nauw samen met rechtshulpprojecten voor slachtoffers van discriminatie, geweld en uitbuiting. Om tot werkelijke positieverbetering te komen is het een absolute voorwaarde dat de mensenrechten worden gerespecteerd.

Door de pilot projecten kan IBISS bepaalde werkwijzen uitproberen en bewijzen. Zo heeft bijv. het project Alternatieve Straffen (Penas Alternativas) uitgewezen dat het werken met alternatieve straffen een positieve uitwerking heeft op kleine criminelen . Daarom heeft de Dienst Gevangeniswezen dit project nu overgenomen.

 

© Stichting IBISS Foundation | website: GravyTrain | webdesign: Fred Opdam