Doelgroep

IBISS Rio richt zich op de meest kansarme groepen binnen de Braziliaanse samenleving. Binnen de groepen die lijden onder de uitsluitingsprocessen van de samenleving, richt IBISS Rio zich op:

  • Kinderen, jongeren en volwassenen, die op straat en in gewelddadige favelas moeten zien te overleven;
  • Jongeren die ten prooi zijn gevallen aan uitbuiting, onder andere door kinderarbeid, drugshandel of prostitutie;
  • Slachtoffers van verschillende vormen van geweld, zoals politiegeweld, seksueel geweld of geweld binnen het gezin;
  • Dragers van sociale ziektes zoals AIDS, tuberculose, en lepra;
  • Geestelijk en lichamelijk gehandicapten.

Met een kleine staf en ruim dertig medewerkers, waarvan een deel ooit tot de doelgroep behoorde, is IBISS Rio actief in enkele van de meest gewelddadige favelas van Rio de Janeiro. Door middel van drie projecten probeert IBISS Rio bij te dragen aan de verbetering van de levensomstandigheden en de belangenbehartiging van haar doelgroep. Zie onder Projecten meer informatie over de huidige projecten van IBISS Rio:

Jovens na Justicia / Justitie project

Casa Sao Francisco

Sou Menina e Mae

© Stichting IBISS Foundation | website: GravyTrain | webdesign: Fred Opdam