Buurtopbouwwerk

Wijken leefbaarder maken

IBISS Rio deed de afgelopen 25 jaar buurtopbouwwerk in de favelas van Rio de Janeiro die sociaal buitengesloten zijn en als uiterst gewelddadig bekend staan. De overheid heeft hier nauwelijks tot geen toegang, laat staan dat ze er voorzieningen aanbiedt. Samen met de bewoners van de wijk bekeek IBISS welke problemen het eerst moeten en kunnen worden aangepakt. Dit kon zijn het aanleggen van riolering en stromend water, het opzetten van een medische voorpost, een educatieproject of het starten van een voetbalschool. Zo werden wijken leefbaarder. IBISS hanteerde daarbij de methode van “community organization”, ook wel “opbouwwerk in bijzondere situaties” genoemd. Jammer genoeg is deze werkvorm nog vrij onbekend in Brazilië.

Aanwezige potentieel in wijken gebruiken

IBISS’ opbouwwerk was erop gericht het aanwezige potentieel in de wijken te gebruiken en dit te vergroten. Dit deed ze door het bundelen van krachten van bijvoorbeeld buurtverenigingen, sportclubs en informele leiders. IBISS Rio nam hierbij niet zelf de uitvoering ter hand, maar ondersteunde lokale organisaties en initiatieven bij het oplossen van problemen. Als het enigszins mogelijk was krijgt de buurtvereniging de coördinatie.

IBISS Rio verzette zich tegen de groei en de monopoliepositie van de georganiseerde misdaad die in de wijken als het ware een ‘staat binnen de staat’ hadden gevormd. De toegang tot de wijken werd hierdoor bemoeilijkt en droeg bij aan de sociale uitsluiting. IBISS Rio probeerde bij de georganiseerde misdaad een soort wapenstilstand voor elkaar te krijgen, zodat er minder slachtoffers van geweld (verdwaalde kogels) vielen onder de bevolking.Buurtbewoners die niets met de drugshandel te maken hadden worden namelijk vaak slachtoffer van confrontaties tussen de drugskartels en de politie.

In een aantal favela’s, waaronder Vila Cruzeiro, is het vroegere opbouwwerk van IBISS Rio inmiddels overgenomen door de staat Rio de Janeiro. Andere opbouwwerkprojecten van IBISS Rio zijn vanaf 2015 gestopt vanwege het ontbreken van financiële ondersteuning door de overheden.

Lees meer over opbouwwerk in Vila Cruzeiro

 

© Stichting IBISS Foundation | website: GravyTrain | webdesign: Fred Opdam