Forums

Kinderen en Jongeren

IBISS Rio is door het Forum Nacional DCA (het Landelijk Forum voor de Verdediging van de Rechten van het Kind) gekozen tot coördinator. IBISS Rio is daarnaast eerste plaatsvervanger in CONANDA, de Nationale Raad voor de Verdediging van de Rechten van het Kind. Op Staatsniveau vervult IBISS het voorzitterschap van CEDCA, de Jeugdraad en het secretariaat van het Forum Estadual DCA. Op Gemeentelijk niveau heeft IBISS Rio op dit moment geen zitting in de Jeugdraad. In de toekomst mag ze zich weer verkiesbaar stellen. IBISS Rio participeert wel actief binnen het Gemeentelijk Forum DCA.

Gediscrimineerde zieken

Ondanks het feit dat Brazilië niet meer als Derde Wereldland gezien mag worden, heeft dit land wel degelijk met Derde Wereldproblematiek te kampen. Sociale ziektes als lepra en tuberculose zijn nog lang niet geëlimineerd. Tuberculose komt zelfs weer sterk op. Ook is HIV/AIDS nog lang niet onder controle in Brazilië. IBISS Rio voert het secretariaat van een tweetal Forums op staatsniveau die de rechten verdedigen van die mensen uit IBISS’ doelgroep die met deze ziektes leven en onder dubbele sociale uitsluiting te lijden hebben.

Het Forum NGO’s TB (Fórum Estadual das ONG’s na Luta contra a Tuberculose no Rio de Janeiro) is opgericht in 2003 en bestaat uit meer dan 200 NGO’s die werken met tuberculose en HIV/AIDS. Bewustwording, preventie, hulp en de rechten van de mensen die besmet zijn, zijn speerpunten van de discussies in het Forum. Er zijn al verschillende campagnes gevoerd en er is reeds veel materiaal ontwikkeld, zoals folders en kaarten die in een directe en simpele taal het thema aan de orde stellen.

Ondanks dat tuberculose een zeer oude ziekte is waarvan men dacht dat het onder controle was, vormt het een serieus probleem voor de volksgezondheid. In Brazilië scoort de staat Rio de Janeiro met het hoogste percentage tuberculosegevallen: per jaar komen er ongeveer 16.000 gevallen per jaar bij.

De acties die overheid uitvoert ter controle van TB laten zwaar te wensen over. In deze context is de rol van NGO’s om het probleem aan te pakken van fundamenteel belang, zowel op het hulpverlenende gebied als op het gebied van preventie, toezicht, aanklachten indienen en eisen stellen aan de uitvoering van de gezondheidspolitiek voor TB patiënten. Dit wordt sociale controle genoemd.

Als vertegenwoordiger van het Fórum Estadual, voert een IBISS-medewerker ook het secretariaat van de Parceria Brasileira contra a Tuberculose (een nationale samenwerking tussen honderd gouvernementele en non- gouvernementele organisaties). Sinds 2007 heeft IBISS Rede TB Nacional (een netwerk van academici die onderzoek doen naar tuberculose) onder haar vleugels.

Het Forum Estadual de Hanseníase is in april 2005 opgericht. Aangezien er weinig NGO’s actief zijn op het gebied van lepra, bestaat het forum grotendeels uit medewerkers van Universiteiten, studenten, functionarissen van de gemeente en informele leiders uit de wijken. Dit in tegenstelling tot het Forum TB dat voornamelijk uit NGO’s en activisten bestaat.

Eén van de medewerkers van IBISS Rio, die tevens voorzitter is van het Centro de Educação Sexual –CEDUS-, voert het secretariaat van het Forum ONG’s Aids-RJ. Het Forum ONG’s AIDS-RJ is een forum van NGO’s en mensen die leven met HIV / Aids in de Staat Rio de Janeiro en bestaat uit ongeveer 120 organisaties. Dit Forum wil bijdragen aan de uitwisseling van ervaringen en het toegankelijk maken van informatie.

© Stichting IBISS Foundation | website: GravyTrain | webdesign: Fred Opdam