Belangenbehartiging

IBISS wil structureel en duurzaam bijdragen aan een maatschappij waarin de rechten van de mens gerespecteerd worden. Kinderen en jongeren zijn hierbij prioriteit. Daarom maakt IBISS op nationaal, staats- en gemeentelijk niveau deel uit van verschillende Forums en Raden die de rechten verdedigen van deze belangrijke doelgroep.

Een Raad is een collectief van evenredige vertegenwoordiging van de overheid en de burgermaatschappij. De instelling van jeugdraden wordt geregeld bij de Jeugdwet. De Raden zijn regelgevend en hebben een controlerende taak.

Een Forum is een collectief van verschillende (sociale) organisaties die de belangen van dezelfde doelgroep behartigen. Er worden ideeën uitgewisseld en suggesties besproken om samen tot oplossingen te komen en er worden collectief acties voorbereid en uitgevoerd. Ieder Forum heeft als zodanig de belangrijke rol van luis in de pels.

Lees hier meer over Forums

Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis

De Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) is de nationale beweging van afvalscheiders waarin meer dan 300.000 catadores uit heel Braziliё zijn verenigd. Het voornaamste doel van de beweging is het bestrijden van discriminatie en het krijgen van (beroeps)erkenning voor hun milieuvriendelijke werk. Ook strijdt de MNCR voor verbeterde werkomstandigheden en voorzieningen, zoals crèches en scholen voor de kinderen, zodat die niet meer mee hoeven naar de vuilnisbelt.

Lees hier meer over Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis

© Stichting IBISS Foundation | website: GravyTrain | webdesign: Fred Opdam