Isabel Monteiro


Alberto Nicodemos


Tião Santos


Organisatie IBISS Rio

Structuur

IBISS Rio is een Braziliaanse niet-gouvernementele organisatie (ngo), onafhankelijk en zonder winstoogmerk. In Brazilië werken ongeveer 40 medewerkers aan de projecten in de favelas van Rio de Janeiro.

Vanuit Nederland ondersteunt het NL steunfonds IBISS Foundation dit werk door fondsen te werven.

Organisatie voor Algemeen Nut

IBISS Rio heeft de status van ´Utilidade Pública Federal´ ofwel: ´Organisatie voor Algemeen Nut´. De toekenning van Utilidade Pública Federal is steeds voor een jaar. De toekenning vindt plaats op basis van het door de Rijksaccountant gecontroleerde en goedgekeurde Financieel Jaarverslag en de goedkeuringen van de Conselhos Nacional de Assistência Social, de Saúde, de Cultura en de Justiça en de Direitos Humanos m.b.t. de inhoudelijke verslaggeving. Voor de projecten heeft IBISS Rio (financiële) overeenkomsten met het Braziliaanse Ministerie van Justitie, de staat Rio de Janeiro en de gemeente Rio de Janeiro.

Bestuur IBISS Rio

Het bestuur bestaat uit 5 leden. Zij doen het bestuurswerk op vrijwillige basis en zij worden gekozen in de Algemene Vergadering.

1. Voorzitter/directeur: Sebastião Carlos dos Santos

2. Vice-voorzitter/directeur: Roberto Pereira

3. Algemeen lid: João José Henriques

4. Algemeen lid: Marcos André dos Santos Neves

5. Algemeen lid: Valeria Pereira Bastos.

Management Team IBISS Rio

Het centrale management team bestaat ook uit 5 personen: 
1. Alberto Nicodemos, advocaat en financieel adviseur. 
2. Alessandra Happiness, manager voor contracten 
3. Maria Vania Navigates, personeelszaken 
4. Carlos Diniz, accountant 
5. Isabel Monteiro, projectcoördinator

 

Ondersteuningsteam:

In het ondersteuningsteam werken

1 administratieve kracht, 1 secretaresse en 1 chauffeur voor de projecten.

Project en programma-teams:

In de projecten en programma´s werkt betaald personeel:

  • Justitieproject: 6 medewerkers,
  • Casa Sao Francisco: 16 medewerkers en 3 medewerkers in de huishouding
  • Sou Menina e Mae: 16 medewerkers

Het adres van IBISS in Brazilië is

Avenida Franklin Roosevelt 194

grupo 204, andar 2

20021-120 Castelo

Rio de Janeiro. Brasil

Website IBISS Rio: www.ibiss.com.br

 

© Stichting IBISS Foundation | website: GravyTrain | webdesign: Fred Opdam