IBISS in RIO

IBISS staat voor “Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social”, oftewel “Braziliaans Instituut voor Innovatie in de Sociale Gezondheidszorg”. Het is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, die zich richt op de meest kansarme groepen binnen de Braziliaanse samenleving.

IBISS is actief in een aantal van de meest gewelddadige favelas van Rio de Janeiro.  De organisatie slaat bruggen tussen mensen die sociaal zijn buitengesloten en overheidsdiensten. Ook behartigt IBISS belangen van de doelgroepen. Het allerbelangrijkste uitgangspunt is voor IBISS dat mensen zelf werken aan hun toekomst.

Al sinds 1989 actief in Rio de Janeiro

De Braziliaanse ngo IBISS werd in 1989 in Rio opgericht door de Groninger Nanko van Buuren, samen met een aantal Braziliaanse collega’s en vrienden. Nanko was onder de indruk van de dieptrieste levenssituatie van de favela-bewoners van Rio de Janeiro en wilde meewerken aan hun positieverbetering. De kleinschalige en doelgerichte aanpak wierp haar vruchten af en het werk van IBISS verkreeg steeds meer respect in binnen- en buitenland. Door samenwerking met diverse organisaties en een groeiende steun van instituten en particulieren in Brazilië, Nederland en andere delen van de wereld, kon IBISS haar werk in Rio de Janeiro uitbreiden.

Met voor- en tegenslagen lukte het IBISS Rio het vertrouwen te winnen van haar doelgroepen. Gezinnen zagen dat het werk van IBISS een toekomst voor hun kinderen mogelijk maakte. Wijkverenigingen uit de sloppenwijken accepteerden de holistische manier van werken. Losgeslagen kinderen en jongeren vonden in IBISS Rio een houvast om uit hun benarde situatie te komen.

IBISS in Rio richt zich op de meest kansarme groepen binnen de Braziliaanse samenleving. IBISS gaat dwars tegen de sombere werkelijkheid in. Door voorbeeldprojecten (pilots) worden nieuwe en uitdagende werkvormen uitgeprobeerd om positieverbetering van de doelgroep voor elkaar te krijgen.

IBISS Rio hanteert een holistische aanpak waarin zorg, hulpverlening, educatie en belangenbehartiging hand in hand gaan. Dit houdt in dat mensen in hun totaliteit en in relatie tot hun omgeving worden gezien. Via kleine, doelgerichte projecten worden mensen gaandeweg gemotiveerd om zelf het initiatief te nemen.

Na het onverwachte overlijden van Nanko van Buuren in februari 2015 is er veel veranderd bij IBISS Rio. Met het wegvallen van Nanko ontbeerde de organisatie een krachtige leider, een groot netwerker en een voortvarende fondsenwerver.  En dat in een land dat steeds meer te lijden had van politieke en economische crises en van grote corruptieschandalen. De Braziliaanse overheid was failliet en IBISS Rio kreeg nog slechts voor enkele activiteiten subsidie van de staat Rio de Janeiro en de Gemeente Rio de Janeiro.

In haar huidige werk houdt IBISS Rio zich bezig met twee programma’s en projecten:

  1. Creche Casa Sao Francisco: https://www.ibiss.info/projecten/gehandicaptenzorg/casa-sao-francisco/
  2. Sou Menina e Mae: https://www.ibiss.info/casasaofranciscosoumeninaemae/

Maak een keuze uit het menu hierboven voor een uitgebreidere omschrijving van de projecten.  De meerjarige programma’s Justitieproject en Sou Minas Maes zijn te vinden onder de keuze Programma’s.

IBISS Rio heeft een Portugees-talige website: ibissbr.org

Meer over Organisatie
IBISS Foundation in Nederland

© Stichting IBISS Foundation | website: GravyTrain | webdesign: Fred Opdam