Nieuwsbrief mei 2021

Beste donateurs,

Met het bestuur van IBISS Nederland hebben we ongeveer maandelijks overleg via Zoom met de mensen van IBISS Brazilië. Het leven, maar ook onze projecten, in Brazilië zijn hard getroffen door het coronavirus, zoals u wellicht heeft vernomen uit de media. Het leven van de IBISS-medewerkers in Rio de Janeiro is daardoor behoorlijk ontwricht.

Bij ons aantreden hebben wij besloten een transparante stichting te willen zijn en we willen u dan ook graag op de hoogte houden van de feiten.

Aangepaste activiteiten

Op het kantoor werken minder mensen en de meesten werken nu thuis. De ondersteuners in de projecten blijven zich actief inzetten bij de activiteiten en gebruiken daarvoor de nodige beschermingsmiddelen. De activiteiten in de crèche Casa São Francisco, het meisjeshuis Sou Menina e Mãe en het meisjeshuis in Gramacho worden maar beperkt gedaan in kleine groepjes en op 1,5 mtr afstand. De bijdragen vanuit IBISS NL zijn als gevolg van de gewijzigde omstandigheden daarom ook ingezet voor voedselpakketten voor de meisjes.

Donaties

In de overleggen met het team in Brazilië komt de zorg over de financiële situatie van IBISS Brazilië de laatste maanden meer en meer naar voren. Om tekorten op te vangen heeft BISS Brazilië financiële verplichtingen die nog niet zijn nagekomen. Ondanks de ontvangen informatie en de gesprekken met het team in Brazilië is de (financiële) situatie ons niet duidelijk.

Voor IBISS NL is altijd het uitgangspunt geweest dat we de donaties van ongeveer €5000 per kwartaal voldoen als we enige zekerheid hebben dat het geld uit Nederland ook inderdaad aan de projecten voor de meisjes wordt besteed. Op basis van het laatste overleggen met de mensen in Brazilië hebben we hier toch enige aarzeling bij. Daarom heeft het bestuur besloten om de kwartaal bijdragen voorlopig niet te voldoen.

We zullen de ontvangen donaties van 2021 op de bankrekening van IBISS NL laten staan en hopelijk kunnen we het later aan IBISS Brazilië overmaken. We zullen dan ook per omgaande de incasso’s stopzetten. Wij willen op enig moment toch het geld wat nog op de rekening staat besteden aan de meisjes.

Steun overheid IBISS Brazilië

De belangrijkste financiële bijdrage aan IBISS Brazilië komt van de overheid, echter op dit moment is er een achterstand in de uitbetaling van de salarissen. Medio deze zomer zal, naar wij begrijpen, een besluit genomen worden welke projecten en organisaties de overheid zal steunen. Wij kijken daar met veel belangstelling naar uit. Mocht IBISS Brazilië niet meer door de overheid worden gesteund dan zal zij vermoedelijk ophouden te bestaan. Het kan zijn dat aan IBISS gerelateerde mensen andere hulpprojecten starten. Als wij daar meer over horen zullen we jullie daarover natuurlijk informeren.

Wij houden u op de hoogte van eventuele veranderingen en net als u hopen wij op een positief uitkomst. De steun aan de meisjesprojecten is immers van groot belang.

 

Hartelijke groet,

 

Bestuur Stichting IBISS Foundation
Jolande Piersma (voorzitter)
Erik Nachbar (Penningmeester)
Jonna Blom (Secretaris)

 

IBISS Foundation Nederland

Westergeest 10, 1911 AJ Uitgeest.
e-mail: ibiss@ibiss.info website: www.ibiss.info facebook: www.facebook.com/ibissnl
ABN-AMRO 55.34.02.056 t.n.v. IBISS Foundation te Amsterdam, KvK 34120304
ANBI geregistreerd onder fiscaal nummer 8138 18 941
Gratis doneren aan IBISS Foundation? Winkel dan via goededoelshop.nl

© Stichting IBISS Foundation | website: GravyTrain | webdesign: Fred Opdam