Nieuwsbrief december 2021

Beste donateurs,

Zoals uiteengezet in de laatste Nieuwsbrief (mei 2021) zijn de donaties aan IBISS Rio gestopt; het bestuur van IBISS Foundation Nederland wilde de ontwikkelingen in Brazilië aanzien.

Onder leiding van de oprichter Nanko van Buuren werden indrukwekkende resultaten behaald met de diverse IBISS-projecten in Rio de Janeiro. Na de dood van Nanko in 2015 is IBISS RIO er niet geslaagd om de organisatie goed neer te zetten en te continueren. Omdat de achterstallige betalingen niet werden uitgevoerd besloot het bestuur van IBISS Foundation Nederland om verdere donaties te stoppen. 

Wij willen benadrukken dat er na de dood van Nanko, ondanks het gemis aan hem als mens en leider van de organisatie, nog veel goede dingen zijn gedaan met uw donaties. Dat hebben we met eigen ogen kunnen aanschouwen toen wij een bezoek in 2019 brachten aan IBISS RIO en de projecten te mogen aanschouwen.  De afgelopen periode betaalde de overheid geen salarissen meer uit en is er minder geld in kas.

Het bestuur van IBISS Foundation Nederland zal, gezien deze ontwikkelingen, zijn functies medio 2022 neerleggen. De stichting wordt volgens de statuten uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel. De laatste jaarrekening kunt u spoedig vinden op de website. Deze wordt vanaf maart/april 2022 niet langer actief beheerd. 

De stichting heeft een bedrag van € 2000,00 in kas. Het stichtingsbestuur stelt voor om dit bedrag te doneren aan de opvang, scholing en zorg voor jonge meisjes – een van de eerste projecten van Nanko. Dit project is sinds kort overgenomen door de stichting IPDDH Carolina de Jesus. Binnen deze Stichting is Isabel Monteiro actief  voorheen contactpersoon IBISS RIO), die zich al jaren met liefde en toewijding inzet voor deze meisjes.

Bent u het NIET eens met deze donatie, stuur dan uw reactie per mail vóór 31 december 2021 aan ibissinfo@gmail.com. 

Hartelijk dank voor uw steun aan IBISS. Met uw donaties heeft IBISS meerdere jaren vele, vaak jonge, mensen en kinderen in Brazilië kunnen helpen aan een betere toekomst. Uw gebaar heeft iets veranderd in het leven van anderen. Ook namens hen willen wij u daarvoor bedanken. 

Met vriendelijke groeten, 

Bestuur Stichting IBISS Foundation

Jolande Piersma  Erik Nachbar  Jonna Blom

© Stichting IBISS Foundation | website: GravyTrain | webdesign: Fred Opdam