Missie en Werkwijze

NL steunfonds IBISS Foundation

De  stichting (bestaande sinds 1999) richt zich met name op de bevolking van sociaal maatschappelijk uitgesloten en vaak extreem geweldadige favela’s (sloppenwijken).

Onder NL steunfonds vindt u alle informatie over de stichting IBISS Foundation in Nederland.

IBISS in Rio

De afkorting IBISS staat voor “Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social”, oftewel “Braziliaans Instituut voor Innovatie in de Sociale Gezondheidszorg”. IBISS Rio is een zelfstandige Braziliaanse non-gouvernementele organisatie of ngo, die juridisch en organisatorisch volledig los staat van het NL steunfonds IBISS Foundation en van andere sponsor-organisaties binnen en buiten Brazilië.

Het werk van IBISS is erop gericht bij te dragen aan de totstandkoming van een ′gezondere samenleving′. Een maatschappij waarin iedereen toegang heeft tot openbare voorzieningen, waarin ziekte en sociale ongelijkheid worden bestreden en de mensenrechten gerespecteerd worden.

In Rio de Janeiro leeft nog steeds ruim 30% van de bevolking onder de armoedegrens. De inwoners van favela′s zijn vaak uitgesloten van toegang tot ′normale′ voorzieningen als school, beroepsopleidingen en gezondheidszorg. Daarnaast zijn ze daar dagelijks slachtoffer van illegaal politiegeweld of de terreur van drugsbendes en doodseskaders.
De projecten van IBISS gaan dwars tegen deze werkelijkheid in.

Dit is ook de reden dat IBISS voorbeeld projecten opzet voor met name kinderen van 0 tot 4 jaar, meisjes en jonge moeders en worden nieuwe werkvormen ontwikkeld. De resultaten hiervan dragen bij tot nieuw beleid. IBISS werkt er hard aan dat de lokale overheden dit op termijn zowel inhoudelijk als financieel overnemen. IBISS slaat bruggen tussen de favela′s en de bestaande voorzieningen. IBISS probeert daarmee de vicieuze cirkel van achterstelling en marginalisering te doorbreken, waarbij IBISS mensen de ruimte biedt om zelf aan de verbetering van hun positie te werken.

IBISS komt al meer dan 20 jaar op voor de meest gemarginaliseerde groepen binnen de Braziliaanse samenleving. Na het overlijden van Nanko van Buuren in 2015 heeft de IBISS organisatie tijd nodig gehad om zich te herpakken. Je kunt heden ten dage nog zien dat er wel een organisatie is neergezet! Een aantal projecten is in de afgelopen jaren stopgezet in verband met de vermindering van de financiële ondersteuning na de dood van Nanko.

Missie IBISS Rio

IBISS Rio streeft naar de versterking van de eigen kracht (empowerment) van maatschappelijk uitgesloten groepen in de favela’s van Rio de Janeiro, opdat zij als volwaardige burgers kunnen deelnemen aan de samenleving.

IBISS Rio wil substantieel bijdragen aan de totstandkoming van een gezonde samenleving, waarin iedereen toegang heeft tot openbare voorzieningen als scholing en gezondheidszorg, extreme sociaal maatschappelijke ongelijkheid is gereduceerd, sociale ziekten als lepra en tuberculose zijn uitgebannen, mensenrechten worden gerespecteerd en criminaliteit en geweld zijn teruggebracht.

IBISS Rio ontwikkelde in de afgelopen decennia innovatieve methoden van aanpak die bijdragen aan deze missie. IBISS Rio streeft naar het overdragen van deze aanpak aan de overheden wanneer dat mogelijk is, in de vorm van goed functionerende projecten.

Het waarom van de missie

Werkwijze IBISS Rio

Lees meer over de werkwijze

 

 

 

© Stichting IBISS Foundation | website: GravyTrain | webdesign: Fred Opdam