Missie en Werkwijze

NL steunfonds IBISS Foundation

Het NL steunfonds is in 1999 opgericht om in NL bekendheid te geven aan het werk van IBISS Rio, met het doel om fondsen te werven om de projecten van IBISS Rio te ondersteunen. Onder NL steunfonds vindt u alle informatie over de stichting IBISS Foundation in Nederland.

IBISS in Rio

De afkorting IBISS staat voor “Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social”, oftewel “Braziliaans Instituut voor Innovatie in de Sociale Gezondheidszorg”. IBISS Rio is een zelfstandige Braziliaanse non-gouvernementele organisatie of ngo, die juridisch en organisatorisch volledig los staat van het NL steunfonds IBISS Foundation en van andere sponsor-organisaties binnen en buiten Brazilië.

Missie IBISS Rio

IBISS Rio streeft naar de versterking van de eigen kracht (empowerment) van maatschappelijk uitgesloten groepen in de favela’s van Rio de Janeiro, opdat zij als volwaardige burgers kunnen deelnemen aan de samenleving.

IBISS Rio wil substantieel bijdragen aan de totstandkoming van een gezonde samenleving, waarin iedereen toegang heeft tot openbare voorzieningen als scholing en gezondheidszorg, extreme sociaal maatschappelijke ongelijkheid is gereduceerd, sociale ziekten als lepra en tuberculose zijn uitgebannen, mensenrechten worden gerespecteerd en criminaliteit en geweld zijn teruggebracht.

IBISS Rio ontwikkelde in de afgelopen decennia innovatieve methoden van aanpak die bijdragen aan deze missie. IBISS Rio streeft naar het overdragen van deze aanpak aan de overheden wanneer dat mogelijk is, in de vorm van goed functionerende projecten.

Het waarom van de missie

Werkwijze IBISS Rio

Lees meer over de werkwijze

 

 

 

© Stichting IBISS Foundation | website: GravyTrain | webdesign: Fred Opdam