Schenking en lijfrente-schenking

IBISS is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar. Meteen weten welk belastingvoordeel uw schenking oplevert? Bereken het met deze rekenhulp

Meer informatie over schenken leest u op deze pagina.

Schenking

U kunt IBISS steunen door het machtigingsformulier in te vullen of door eenmalig of vaker een bijdrage te storten op ABN AMRO rekeningnummer 55.34.02.056 van de Stichting IBISS. Gebruik eventueel Ideal voor uw betaling.

De Stichting IBISS is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34.12.03.04.

De ANBI-erkenning impliceert dat uw schenking fiscaal aftrekbaar is onder bepaalde voorwaarden.

Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek van giften aan goede doelen gelden naast de ANBI-erkenning twee beperkende voorwaarden:

  1. het totaal aan giften in het betreffende belastingjaar dient meer te bedragen dan 1% van het drempelinkomen van u en uw eventuele fiscale partner en minimaal € 60,-
  2. de aftrek is begrensd tot maximaal 10% van bovenbedoeld inkomen.

Bij een lijfrente-schenking gelden deze voorwaarden niet.

Meteen een donatie doen? Dat kan via ons donatieformulier.

Lijfrente-schenking

U gaat (bij wijze van schenking) een verplichting aan om gedurende minimaal vijf jaar een vast bedrag (minimaal € 150,- per jaar) als periodieke uitkering aan de Stichting IBISS te betalen. De jaarlijkse termijnen zijn zonder drempel of maximum, volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

De voorwaarden voor een lijfrente-schenking aan de Stichting IBISS:

  1. Voor een lijfrente-schenking moet een notariële akte worden opgemaakt. Deze kunnen wij via onze notaris en voor onze kosten voor u regelen, maar u kunt desgewenst ook uw eigen notaris inschakelen. In dat geval zijn de kosten voor uw rekening.De verplichting geldt voor een periode van minimaal vijf kalenderjaren.
  2. Het jaarbedrag moet ieder jaar ineens of in gelijkmatige (bij voorbeeld maandelijkse) termijnen van een vast bedrag worden overgemaakt. Desgewenst kan de lijfrente-schenking via een incassomachtiging door ons geïncasseerd worden.
Direct schenken via notariële akte aan IBISS? Dat kan via deze schenkservice.

© Stichting IBISS Foundation | website: GravyTrain | webdesign: Fred Opdam