Nalatenschap

Er zijn twee manieren waarop u IBISS Foundation kunt opnemen in uw testament.

De eerste manier is door het toekennen van een legaat. Dit is een bepaald bedrag of een bepaald goed dat u aan een persoon of instelling nalaat en dat u specifiek laat omschrijven in uw testament. Bijvoorbeeld een bepaalde som geld of een waardevol schilderij. Eventueel kunt u hierbij de term ‘vrij van recht’ opnemen, wat inhoudt dat de successierechten uit de totale nalatenschap worden betaald en niet door de begunstigde. In dit geval komt het gehele bedrag ten goede aan het door u gekozen doel.

Een tweede manier van nalaten aan IBISS Foundation is door middel van een erfstelling(een percentage). Hiermee benoemt u IBISS Foundation tot (mede-) erfgenaam. Een erfenis kan betrekking hebben op roerend of onroerend goed, geld en effecten. Na aftrek van legaten en kosten krijgt iedere erfgenaam zijn deel.

De fiscus

Sinds 1 januari 2006 zijn nalatenschappen aan goede doelen vrijgesteld van successierecht. IBISS Foundation is een zogenaamde ANBI-instelling, dat wil zeggen dat IBISS Foundation geen belasting hoeft te betalen over de erfenissen en legaten die zij ontvangt. Het volledige bedrag van uw nalatenschap kan dus worden ingezet voor IBISS.

Meer informatie

Om een testament op te maken of te wijzigen, kunt u contact opnemen met een notaris. Mocht u eerst meer informatie willen, dan kunt u ook bellen met de notaristelefoon, 0900-3469393 (25 cpm), of kijken op de website http://www.nalaten.nl of uiteraard even contact met ons opnemen.

© Stichting IBISS Foundation | website: GravyTrain | webdesign: Fred Opdam