FAQ

Wat doet IBISS Rio?

IBISS Rio draagt op duurzame wijze bij aan de ontwikkeling van een maatschappij waarin sociale ongelijkheid wordt bestreden.

Waar werkt IBISS Rio?

IBISS Rio werkt in de staat Rio de Janeiro (een gebied dat groter is dan Nederland). De projecten en programma’s worden uitgevoerd in een aantal van de meest geweldadige favela’s van de miljoenen-stad Rio de Janeiro.

Wat doet het NL steunfonds IBISS Foundation in Nederland?

IBISS Foundation helpt bij de informatieverstrekking en fondsenwerving in Nederland. Het steunfonds is in 1999 opgericht. Bestuur en medewerkers zijn allen vrijwilligers. IBISS Foundation heeft veel vrienden en donateurs.

Hoe komt IBISS Rio aan haar geld?

IBISS Rio is voor haar inkomsten afhankelijk van diverse Nederlandse en Europese fondsen, Nederlandse particulieren, de Braziliaanse overheid en internationale organisaties.

Is IBISS Rio een erkende organisatie?

IBISS Rio is een Braziliaanse non-gouvernementele organisatie (ngo), die door de Braziliaanse overheid erkend is als een organisatie voor het algemeen nut (Utilidade  Pública Federal).

Hoe lang bestaat IBISS Rio?

IBISS Rio is in 1989 opgericht door Nanko van Buuren, samen met Braziliaanse vrienden en collega’s. Hij was onder de indruk van de dieptrieste levenssituatie van de favela-bewoners van Rio de Janeiro en hij wilde meewerken aan hun positieverbetering.

Zijn er stagemogelijkheden bij IBISS in Brazilië?

Er zijn geen mogelijkheden voor vrijwilligerswerk of stage  in Brazilië.

Kan ik wel iets doen voor IBISS Rio?

Je kunt wel zelf actief worden voor IBISS Rio.  IBISS Foundation helpt je graag met je plannen.

Ga naar: Help mee

© Stichting IBISS Foundation | website: GravyTrain | webdesign: Fred Opdam