Contact

Heeft u een opmerking over de website?

Of wilt u een bericht delen voor de website?

Of heeft misschien een vraag over de activiteiten van het Steunfonds IBISS Foundation?

Stuur dan een mail naar ibiss@ibiss.info.

 

Bestuur Stichting IBISS Foundation
p/a Westergeest 10
1911 AJ  UITGEEST
e-mail: ibiss@ibiss.info

website: www.ibiss.info

ABN-AMRO Bank IBAN NL32ABNA0553402056
t.n.v. IBISS Foundation te Amsterdam, KvK 34120304
RSIN/fiscaal nummer: 8138.18.941

Stichting IBISS Foundation is door de Belastingdienst erkend als ANBI-instelling onder nr. 813818941

 

Privacybeleid

In gevolge de nieuwe AVG wetgeving heeft IBISS Foundation haar privacybeleid vastgelegd in het document Privacybeleid.  2018.IF.Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die NL STEUNFONDS IBISS FOUNDATION verwerkt van haar leden c.q. donateurs, deelnemers aan activiteiten en andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van IF, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

© Stichting IBISS Foundation | website: GravyTrain | webdesign: Fred Opdam