Communicatie met donateurs en vrienden

31-01-2018

Eind december 2017 schreef het bestuur in een brief aan de donateurs en relaties over de recente ontwikkelingen en de stand van zaken van het steunfonds IBISS Foundation:

IBISS Foundation heeft in 2017 €23.000 kunnen doneren aan IBISS Rio, voor voedsel en materiaal voor de crèche Casa Sao Francisco CSF in Cidade de Deus en het meisje-moeder project Sou Menina e Mae SMM in de favela’s Curicica en Gramacho. Met extra geld van stichting Huize Buitenveldert deden wij in januari en december nog extra donaties voor het opknappen van het SMM-pand, de december-activiteiten en een deel van de december-salarissen van de medewerkers van CSF en SMM.

IBISS Rio heeft in 2017, tegen de verdrukking van de financiële crisis in, uitstekend werk verricht met 200 kinderen en jonge moeders. De financiële vooruitzichten voor de door IBISS Foundation gesteunde projecten blijven in 2018 echter zorgwekkend. De staat Rio is het afgelopen jaar weer haar subsidie-afspraak met SMM niet nagekomen (voor het betalen van salarissen) en ook in 2018 zal dat niet gebeuren. De gemeente Rio komt gelukkig haar salaris-afspraken voor CSF wel na.

IBISS Rio heeft het gat afgelopen jaar provisorisch weten te dichten met hulp van het steunfonds en van andere sponsors. In 2018 vraagt IBISS Rio opnieuw steun uit Nederland voor de salarissen van SMM. Daarnaast doet IBISS Rio in 2018 weer een beroep op financiële ondersteuning door IBISS Foundation om de kosten van voeding en materiaal te kunnen dekken, zowel voor SMM als voor CSF.

In een eerdere brief heeft het bestuur aan de donateurs en vrienden bericht dat, dankzij de inzet en financiële steun van de Stichting Huize Buitenveldert, het steunfonds kan blijven voortbestaan. Na zomer 2017 heeft het IF bestuur samen met het bestuur van Huize Buitenveldert gezocht naar kandidaten voor het nieuw te vormen bestuur van IBISS Foundation. Dit proces is nog niet afgerond en zal in 2018 worden voortgezet.

© Stichting IBISS Foundation | website: GravyTrain | webdesign: Fred Opdam