Nieuwsbrief

Vriendenborrel groot succes

Eind 2014 vond de Vriendenborrel van IBISS plaats in het Frans Otten Tennis Stadion in Amsterdam. Evenals de vorige jaren was het weer een mix van informatie over het projectenwerk van IBISS, muziek van zangeres Josee Koning en gitarist Kees Gelderblom en ontmoetingen met Nanko. De avond werd vakkundig aan elkaar gepraat door Stefan Verwer. Na de presentatie was het tijd voor netwerken, bijpraten en een diner, een gezellig gebeuren dat muzikaal werd omlijst door Femke Smit (zang) en Jesse Buitenhuis (gitaar). Het programma stond deels in het teken van de actuele situatie in de favela’s in Rio de Janeiro Lees verder

Mooie opbrengst loombandjes-actie kinderen Apostologisch Genootschap in Haarlem!

Namens de kinderen van de eerste kring van het Apostolisch Genootschap te Haarlem kregen we een donatie van euro 213,70. Dat bedrag hebben zij bij elkaar gebracht door loombandjes te maken en deze te verkopen. De kinderen willen op deze wijze de straatkinderen van Brazilië helpen. Hartelijk dank!!

10 jarig bestaan Stichting Roses for Children

Op zondag 28 september 2014 werd bij het Monument voor het Onbekende Kind bij Arnhem het 10-jarig bestaan gevierd van de Stichting Roses for Children. Roses for Children en IBISS hebben wat gemeen. Beiden zetten zich in voor onbekende, overleden en verdwenen kinderen. Deze Stichting, een initiatief van Herman van Veen, heeft op een terrein bij Arnhem een monument gecreëerd, waarbij mensen kunnen stil staan bij hun overleden of verdwenen kind. Een heideveld met een aantal stenen uit diverse landen, die de roos in het centrum omarmen. Er staat ook een klein steentje uit Brazilië. Het is de bedoeling dat Lees verder

Boek van Tião Santos

Tião heeft met behulp van een journaliste een boek over z´n leven geschreven. Het boek heet “Tião, do Lixão ao Oscar” oftewel “Tião, van de Vuilnisbelt naar de Oscar”. Het is een interessant boek geworden met mooie verhalen over het werk van de catadores op de vuilnisbelt van Jardim Gramacho, z´n deelname aan de cursus Jovens Lideranças (young black leadership) van IBISS, z´n werk bij IBISS en de Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis en z´n rol in de Oscar-genomineerde documentaire Waste Land van VIK Muniz. Het boek geeft een uitstekend beeld op welke manier IBISS de catadores steunt Lees verder

Van de Voorzitter

De rellen in de grote steden van Brazilië voorafgaand aan het WK voetbal hebben de wereld nog eens duidelijk gemaakt dat het ontbreekt aan basis voorzieningen als gezondheidszorg en scholing voor grote delen van de bevolking in dit land. Het aanpakken hiervan in Rio de Janeiro is zoals u weet precies het bestaansdoel van IBISS. Het is dan ook een goede zaak dat het werk van IBISS in de favelas de nodige media aandacht heeft gekregen. De problemen in de favelas zijn door de eerder beschreven pacificatie (met geweld schoonvegen) door de autoriteiten  verscherpt. IBISS doet hier veel werk op gebied Lees verder

Aly (Alison) nam deel aan de ‘International Choreography Week

Aly (Alison) nam deel aan de ‘International Choreography Week’ en komt voor solo-optredens naar Festival Mundial. Alison is één van de dansers van IBISS Produções Culturais die vorig jaar met dansers uit India, Ghana en India optrad op de Floriade. Hij nam  begin maart deel aan de ‘International Choreography Week’ op de Fontys Hogeschool in Tlburg. Aly is razend enthousiast teruggekeerd in Rio en gaat z´n opgedane kennis nu implementeren binnen verschillende culturele workshops van IBISS-projecten. Aly heeft ook een eigen solo-stuk gecreeerd, dat hij met de bekende Nederlandse choreograaf Jacques van Meel heeft uitgewerkt en ingestudeerd. In juni komt hij Lees verder

Nieuwe overeenkomst met de Faetec om vocational training te verzorgen

IBISS sloot begin 2014 een overeenkomst met de Faetec om cursussen aan jongeren uit de favela´s te verzorgen, die aansluiten bij de behoefte op de arbeidsmarkt. Het aanbod wordt gebaseerd op de resultaten van IBISS´ experimenten met het concept ‘arbeidsplekgerichte vocational training’. Faetec  is het het systeem van technische scholen van de Staat Rio de Janeiro) en de Sebrae (Federatie van Kleinbedrijven). Faetec is bereid cursussen aan jongeren uit de favela´s te verzorgen, die aansluiten bij de behoefte op de arbeidsmarkt. Voor het eerst stelt de Faetec niet de voorwaarde dat de deelnemers een afgeronde middelbare schoolopleiding moeten hebben. De Lees verder

Carnaval: waarom IBISS ‘Vai Barrar? Nunca!’ in Complexo da Penha steunt

Begin 2014 heeft IBISS behoorlijk geïnvesteerd in de Samba School “Vai Barrar? Nunaca!” (Ons Stoppen/ Nooit!). De activiteiten tijdens carnaval versterken de saamhorigheid in de favela’s.  Op playground Cemasi in Caracol werden benefiet Feijoada georganiseerd, waar veel mensen van de favela´s van Complexo da Penha op af kwamen. Verder vonden er verschillende samba-feesten plaats, waar het samba-lied voor 2014 met het thema Holanda uit 16 verschillende inzendingen werd gekozen. Omdat het echte samba en geen ‘verboden funk-muziek’ betrof, liet de Vredespolitie deze feesten toe. Ze kwamen zelfs een aantal keren kijken. Hoogtepunt was het defilé op maandag op de Rio Lees verder

Cursussen Lidar meer dan ooit nodig om trauma’s te helpen verwerken

Door de ‘onrust’ in de ‘gepacificeerde’ gebieden zijn er weer meer kinderen en jongeren met traumatische ervaringen. Er is nauwelijks nog ruimte en tijd voor het delen van verdriet of rouw. Ook kinderen krijgen geen ondersteuning bij het omgaan met hun traumatische ervaringen (copingstrategieën). Met de uitvoering van een tweetal cursussen ‘Lidar’ wil IBISS 48 educadores sociais van haar projecten handvatten bieden om getraumatiseerde kinderen en jongeren op een verantwoorde en effectieve manier te begeleiden en te steunen in het omgaan met hun traumatische ervaringen. Lees verder over Lidar: https://www.ibiss.info/de-effecten-van-pacificatie-en-lidar/

Nieuws uit Rio: De situatie in de favela’s

Het is zeer onrustig in de favela´s in Rio, ook in de zogenaamde ‘gepacificeerde’ gebieden. Er is sprake van ‘georganiseerd verzet’ van de Comando Vermelho (CV) tegen de Vredespolitie Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Helaas gaat dit met veel geweld gepaard. Eén van de aanleidingen van de onrust is dat de Overheid (de Staat Rio de Janeiro) alleen maar CV-gebieden pacificeert. De bevolking steunt de CV en daardoor ook het verzet. Om dat kracht bij te zetten zijn er veel soldados met wapens richting de gepacificeerde gebieden gekomen. Als de UPP-ers gewapende soldados zien, ontstaat er een schietpartij. Daarbij zijn Lees verder

© Stichting IBISS Foundation | website: GravyTrain | webdesign: Fred Opdam