Resultaten enquête donateurs en sponsors

 

Om de mening over een doorstart van IBISS Foundation te peilen heeft het bestuur in november 2015 een enquête uitgezet. 10% van de aangeschreven donateurs, sponsors en vrienden reageerde, 141 personen. 80% / 112 personen vonden dat IBISS Foundation verder zou moeten gaan.

CE451B978A2545D18F49652C45DE35C2

Op 9 december was er een bijeenkomst in Bunnik met 29 personen. Het doel van de bijeenkomst was een doorstart van IBISS Foundation te bewerkstelligen, met een groep enthousiaste mensen en een nieuw bestuur. De voorzitter gaf informatie over de problematiek in het afgelopen jaar, de huidige stand van zaken bij IBISS Rio en bij IBISS Foundation, en de uitkomsten van de enquête.

De vragen en discussie spitsten zich toe op de te maken keuze uit de gepresenteerde vier opties, die mede zijn gebaseerd op de uitkomsten van de enquête: 1) Afbouwen, 2) Samengaan met partner, 3) Selectieve doorstart, en 4) Brede doorstart.

Voorlopige nieuwe koers

De aanwezigen in de bijeenkomst gaven aan zich te kunnen zich vinden in een keuze voor optie 3, een selectieve doorstart, met steun aan drie projecten van IBISS Rio: Sou Menina e Mae, Casa Sao Francisco en Vila Nova. Daarnaast zal worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de donateurs/sponsors die hebben aangegeven de soldados projecten te willen (blijven) steunen.

Deze koers is in lijn met de uitkomsten van de enquête: 88% wil ondersteuning voor de drie IBISS projecten, 71% is (ook) voor ondersteuning van de soldados projecten.

Aan het te vormen nieuwe bestuur werd gevraagd om in 2016 de bij de beoogde koers horende stappen te zetten. Dit in afstemming met de donateurs/ sponsors en in goed overleg met IBISS Rio en met het Groningse initiatief Fundação SnM, dat de soldados projecten ondersteunt. Ook voor de opties 2 en 4 is nader onderzoek nodig, ten behoeve van eventueel later te zetten stappen in die richtingen.

IBISS Foundation heeft in december 2015 de steun aan IBISS Rio hervat, uitsluitend voor de 3 projecten Menina e Mae, Casa Sao Francisco en Vila Nova.

1.1.2.4 Vila Cruzeiro_MG_3519

Schenk periodiek voor 5 jaar of langer en profiteer van belastingaftrek!

© Stichting IBISS Foundation | website: Reinschaap Punt NL | webdesign: Fred Opdam