Projecten en programma’s

IBISS richt zich op de volgende aandachtsgebieden:

 1. Straatwerk: er wordt vanuit nieuwe benaderingen gewerkt met straatkinderen, zwervers, vuilnisscheiders en prostituees;
 2. Opvang: kinderen en jongeren die door onvoorziene omstandigheden in een uitzichtloze situatie zijn beland worden opgevangen en begeleid;
 3. Wijkcentra: via projecten en programma’s wordt samen met de bewoners van favelas gewerkt aan positieverbetering;
 4. Buurtopbouwwerk: in sociaal buitengesloten favelas wordt gewerkt aan de opbouw van een infrastructuur voor wijkverbetering;
 5. Speciale Groepen: de belangen van georganiseerde groepen vuilnisscheiders worden behartigd om te komen tot een duurzaam bestaan;
 6. Preventieve gezondheidszorg: nieuwe vormen van preventie worden ontwikkeld om sociale ziekten zoals lepra, tuberculose en AIDS een halt toe te roepen;
 7. Gehandicaptenzorg: favela-bewoners met een handicap zijn het slachtoffer van meervoudige uitsluiting. Ze worden op verschillende manieren ondersteund;
 8. Programma’s: specifieke doelstellingen worden op verschillende wijzen aangepakt in bepaalde gebieden om mensen te helpen bouwen aan de eigen toekomst;
 9. Kadervorming en Bijscholing: eigen medewerkers en informele leiders uit projecten en favelas worden getraind om op een effectieve wijze invulling te geven aan de doelstellingen van IBISS;
 10. Mensenrechten en Belangenbehartiging: door deelname aan raden en forums (zowel op nationaal als internationaal niveau) en door het bouwen van netwerken, komt IBISS op voor de rechten en belangen van de doelgroep.

IBISS boekt successen

De aanpak van IBISS werkt. Dat blijkt uit het grote aantal voorbeeldprojecten die door andere organisaties zijn overgenomen en de vaak voorkomende positieverbetering van doelgroepen.

Enkele sprekende voorbeelden:

 • Door de cursus Jovens Lideranças is een groot aantal jonge natuurlijke leiders uit de favelas naar voren gekomen dat actief en effectief meewerkt in de strijd tegen sociale uitsluiting, racisme en geweld.
 • De voetbalschooltjes maken steeds meer onderdeel uit van het wijkwerk. Hierdoor blijven veel kinderen uit handen van de drugshandel.
 • Via het studiebeurzenstelsel Nosso Futuro (Onze Toekomst) hebben honderden personen een opleiding kunnen volgen. Twee jongeren uit één van de meest sociaal buitengesloten sloppenwijken van Rio zijn in 2002 met een universitaire studie begonnen. Vandaag de dag is dat aantal vertienvoudigd.
 • Tião Santos, de coördinator van het project voor vuilnisscheiders, Catadores da Vida, is tot landelijk coördinator van de Movimento Nacional de Catadores(Nationale Beweging voor Afvalscheiders) gekozen. Hij organiseerde onder andere de eerste landelijke bijeenkomst met ruim dertigduizend vuilnisscheiders.
1.1.2.4 Vila Cruzeiro_MG_3519

Schenk periodiek voor 5 jaar of langer en profiteer van belastingaftrek!

© Stichting IBISS Foundation | website: Reinschaap Punt NL | webdesign: Fred Opdam