Philip Veldhuis: terug en verder in Brazilië

Na een korte periode in Nederland ben ik weer terug in Rio de Janeiro, Brazilië en pak ik de draad weer op met het project Favela Street. Dat ik in Nederland was betekent niet dat het project stil lag. Een deel van onze werkwijze is om deze periodes zo te plannen dat de trainers van Favela Street korte tijd de ruimte hebben om helemaal zelf  verantwoordelijk te zijn en zelfstandig zorg te dragen voor de activiteiten die eerder samen werden uitgevoerd. Het is dus ook een testcase om bij terugkomst te zien waar we staan en welke zaken er nog opgepakt moeten worden om de activiteiten op een hoger plan te brengen.  

Wat dit laatste betreft, zijn er een aantal nieuwe ontwikkelingen te melden. In de vorige periode hebben we gewerkt aan een verbreding van het project door twee externe projecten bij Favela Street te betrekken. Het eerste is het voorbeeld van het werk van Success for Kids op scholen. Dit hield in dat ex-soldados uit het programma Soldados Nunca Mais van IBISS basisscholen bezochten om daar te vertellen over succeservaringen en hoe je ook buiten de drugsbendes succesvol kunt zijn. Na de afsluiting van dit project hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om deze ex-soldados  uit te nodigen en bij de start van onze voetbalactiviteiten een speech te komen houden. Dit maakte grote indruk op de voetballertjes. Vandaar dat we gaan uitzoeken op welke manier we hier de komende periode een vervolg aan kunnen geven.

Daarnaast kregen we support van de stichting Guerreiras, deze organisatie biedt samen met profvoetbalsters workshops aan over gender issues en voetbal. Zij hebben een geweldige workshopmiddag verzorgd voor een grote groep voetballertjes (jongens en meiden). We hebben afgesproken om in de komende periode dit contact verder aan te halen en te kijken hoe wij verder kunnen samenwerken. Verder staan er plannen op stapel die vooruitlopen op het WK. Zoals het wereldkampioenschap voor straatkinderen dat in mei 2014 wordt gehouden.  Zo’n twintig landen komen die maand bijeen om tegen elkaar te voetballen en met elkaar te praten over maatschappelijke onderwerpen die zich overal in de wereld voordoen. Favela Street is verantwoordelijk voor het samenstellen van een meidenteam.  Vandaar dat wij ons voornemen om de komende periode het meidenvoetbal in de wijken meer aandacht te geven, de activiteiten verder uit te breiden en ook trainsters op te leiden binnen Favela Street. Het zijn de eerste stappen om het meidenvoetbal een vaste plek te geven en structureel verder te kunnen gaan met een afdeling Favela Street Girls.

Voor de periode september 2013 t/m juli 2014 zijn de volgende speer punten opgesteld:

Reconciliation

Dit komt neer op het samenbrengen en met elkaar op laten trekken van heel uiteenlopende groepen. Het doel is dat beide partijen meer van elkaar te weten komen en meer begrip voor elkaar krijgen. Waarbij sport als verbindende schakel de boventoon zal blijven voeren. En  het gezamenlijk sporten houvast kan bieden in gevoelige situaties die zich ongetwijfeld zullen voordoen.

Favela Street heeft ervaring met het samenbrengen van jongeren uit wijken van verschillende kartels, maar er zijn ook andere combinaties mogelijk. Bijvoorbeeld tussen jongeren uit de midden-  of bovenklassen en jongeren uit de favela. Of jongeren uit de favela met jongeren die in de meer afgelegen gebieden net buiten Rio wonen.

Quality control

Ondanks de vele nieuwe initiatieven, aanhakende projecten en eenmalige opportunities die zich voordoen, is het ook belangrijk om de kwaliteit van de voetbalschooltjes te bewaken. Wij willen bereiken dat de carrousel aan feestelijkheden die het komende WK met zich meebrengt, ten goede komt aan voorzieningen waar de jongeren op de langere termijn iets aan hebben.  Maar ook dat de activiteiten die wij organiseren bijdragen aan de sociale en pedagogische doelen waarvoor Favela Street in het leven is geroepen. Vandaar dat wij werken aan een model om de kwaliteit van de diverse onderdelen van Favela Street, van de mensen, de materialen, de voorzieningen en de activiteiten periodiek te toetsen.

Education

Wat educatie betreft was de aandacht tot nu toe vooral gericht op het opleiden en begeleiden van de trainers van Favela Street. Belangrijk onderdeel hiervan was het pedagogisch handelen bij hun contacten met de deelnemers aan de sportactiviteiten. Als verrijking hiervan willen wij de komende periode ook bevorderen dat de Favela Street trainers hun referentiekader verbreden en deelnemen aan bijvoorbeeld  projecten, evenementen,  workshops en conferenties die kunnen bijdragen aan hun kansen en ontwikkeling

Social return  

Het gaat hier om het sociaal verantwoord benutten van de toeristische aandacht die de favela de komende periode te wachten staat. Dit is een punt dat de komende tijd door IBISS als organisatie verder uitgewerkt zal worden. Favela Street kan hier vanuit sportief oogpunt ongetwijfeld een bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld door trainers van Favela Street in te zetten bij sportgerelateerde activiteiten voor toeristen. Een ander mogelijkheid is om behulpzaam te zijn bij bezoekjes van toeristen aan de sportactiviteiten van IBISS.
Nu het WK en de Olympische Spelen steeds dichterbij komen, zullen zich ook veel kansen voordoen waar IBISS en ook Favela Street op in kunnen spelen. Een van onze uitdagingen daarbij is om te kijken hoe dit binnen onze doelstellingen ook ten goede komt aan de favela bewoners en wat Favela Street betreft vooral de jongeren.  De grootste angst hierbij is dat, net als in Zuid-Afrika, de plaatselijke bevolking buitenspel staat en niet tot nauwelijks profiteert van de benefits die rondom dit WK gegenereerd worden.

1.1.2.4 Vila Cruzeiro_MG_3519

Schenk periodiek voor 5 jaar of langer en profiteer van belastingaftrek!

© Stichting IBISS Foundation | website: Reinschaap Punt NL | webdesign: Fred Opdam