Missie en Werkwijze

De afkorting IBISS staat voor “Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social”, oftewel “Braziliaans Instituut voor Innovatie in de Sociale Gezondheidszorg”.

Missie

IBISS streeft naar de versterking van de eigen kracht (empowerment) van maatschappelijk uitgesloten groepen in de favela’s van Rio de Janeiro, opdat zij als volwaardige burgers kunnen deelnemen aan de samenleving.

IBISS wil substantieel bijdragen aan de totstandkoming van een gezonde samenleving, waarin iedereen toegang heeft tot openbare voorzieningen als scholing en gezondheidszorg, extreme sociaal maatschappelijke ongelijkheid is gereduceerd, sociale ziekten als lepra en tuberculose zijn uitgebannen, mensenrechten worden gerespecteerd en criminaliteit en geweld zijn teruggebracht.

IBISS ontwikkelt innovatieve methoden van aanpak die bijdragen aan deze missie en streeft naar het overdragen hiervan aan de overheid wanneer dat mogelijk is, in de vorm van goed functionerende projecten. Dit door middel van:

  • Opvang, zorg, hulp- en dienstverlening, educatie, beroepsoriëntatie, beroepskwalificatie, toeleiding naar de arbeidsmarkt en belangenbehartiging.
  • Multifunctionele wijkvoorzieningen waarin de favela-bevolking aan haar eigen positieverbetering kan werken.
  • Buurtopbouwwerk ter ondersteuning van de wijkraden, in hun strijd voor betere infrastructuur en openbare voorzieningen in de favela’s.
  • Sport en cultuur, die in de extreem gewelddadige favela’s bruggen kunnen slaan naar openbare voorzieningen als onderwijs en gezondheidszorg, en kunnen bijdragen aan wederzijds begrip en vrede in de favela’s.

Het waarom van de missie

Werkwijze

Lees meer over de werkwijze

 

 

 

1.1.2.4 Vila Cruzeiro_MG_3519

Schenk periodiek voor 5 jaar of langer en profiteer van belastingaftrek!

© Stichting IBISS Foundation | website: Reinschaap Punt NL | webdesign: Fred Opdam