Missie en Werkwijze

De afkorting IBISS staat voor “Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social”, oftewel “Braziliaans Instituut voor Innovatie in de Sociale Gezondheidszorg”.

Missie

IBISS Rio streeft naar de versterking van de eigen kracht (empowerment) van maatschappelijk uitgesloten groepen in de favela’s van Rio de Janeiro, opdat zij als volwaardige burgers kunnen deelnemen aan de samenleving.

IBISS Rio wil substantieel bijdragen aan de totstandkoming van een gezonde samenleving, waarin iedereen toegang heeft tot openbare voorzieningen als scholing en gezondheidszorg, extreme sociaal maatschappelijke ongelijkheid is gereduceerd, sociale ziekten als lepra en tuberculose zijn uitgebannen, mensenrechten worden gerespecteerd en criminaliteit en geweld zijn teruggebracht.

IBISS Rio ontwikkelde in de afgelopen decennia innovatieve methoden van aanpak die bijdragen aan deze missie. IBISS Rio streeft naar het overdragen van deze aanpak aan de overheden wanneer dat mogelijk is, in de vorm van goed functionerende projecten.

Het waarom van de missie

Werkwijze

Lees meer over de werkwijze

 

 

 

1.1.2.4 Vila Cruzeiro_MG_3519

Schenk periodiek voor 5 jaar of langer en profiteer van belastingaftrek!

© Stichting IBISS Foundation | website: Reinschaap Punt NL | webdesign: Fred Opdam